Bapak di Masjid Alumni…

Bapak ini konsisten menjaga kebersihan dan memakmurkan Masjid Alumni IPB, bahkan ketika – dan jauh sebelum – kami berkuliah tingkat 1, berpuluhan tahun lamanya. Tak lekang zaman, tak tergerus pertumbuhan kota dengan seperangkat kemewahan-konsumerisme-hedonisme yang terlahir dari pusat perbelanjaan. Subhanallah, cemburuilah, entah berapa pahala kebaikan yang telah dikumpulkannya. Beliau menginjak bumi, namun terkenal di langit! […]

3 Jenis Rezeki

3 Jenis rezeki. Pertama, rezeki MUTLAK (dijamin). Wa maa min daabatin fil-ardhi illa ‘alaLlahi rizquha (Qs. Huud: 6). Allah sudah menjamin rezeki semua makhluq hingga nyamuk dan ikan sekalipun diberi rezeki. Sudah terlalu banyak bukti kisah jaminan rezeki Tuhan ini. Kedua, rezeki yang TERGANTUNG. rezeki ini datangnya dijemput (diusahakan) terlebih dulu (mu’allaq). Term ‘Man jadda […]