Khilafah Khilafah merupakan (salah satu) sistem politik yang memang lahir dari pemikiran Islam. Namun perlu dicatat khilafah bukan satu-satunya sistem yang diterima dalam Islam. Selain sistem politik khilafah, Islam juga tak bertentangan dengan sistem pemerintahan lain seperti demokrasi bahkan monarki (kerajaan). Inilah pendapat ulama-ulama di kota desa yang guru-gurunya memperjuangkan memerdekakan dan mengisi kemerdekaan bangsa ini. […]